ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

Кваліфікація - Художник-виконавець, викладач

Термін навчання:
денна форма
- 3 роки 10 місяців (на базі 9класів);
2 роки 10 місяців (на базі 11 класів)

Українське народне і професійне декоративно-прикладне мистецтво набуло широкого визнання в нашій країні і за кордоном. Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти. До нього і надалі постійно зростає інтерес.

З 2007 року в коледжі відкрито нову спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво». Спеціальність має на меті дати ґрунтовні знання зі спеціальних дисциплін: рисунку, живопису, шрифтів, ліплення, основ кольорознавства та композиції. Основне місце серед спеціальних дисциплін відводиться декоративно-прикладній творчості, в ході вивчення якої студенти набувають технічних навичок різних видів аплікації, художньої обробки дерева, українського народного розпису, батику, ткацтва, кераміки тощо. Студенти вивчають також історію образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, вікову психологію, педагогіку, методику викладання образотворчого мистецтва, комп’ютерну графіку, оволодівають роботою з різними програмами: Windows, Word, Excel, Corel, PhotoShop, Express, ArchіGAD, працюють в Інтернеті.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання за фахом або працювати в гуртках, студіях при загальноосвітніх навчальних закладах, будинках творчості.
Викладачами спеціальності є талановиті майстри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: Ніколенко С.Ф., Жеребіло Н.В., Жеребіло О.І., Сидоренко Г.В.
У вільний час студенти беруть участь в установленні декорацій та оформленні сцени коледжу до свят та масових заходів, влаштовують свої роботи на творчих виставках. Мають змогу відвідати музеї мистецтв, вернісажі, виставки робіт сучасних художників України.


Новини


Бібліотека училища вітає своїх читачів з Всеукраїнським днем бібліотек, бажає їм Віри, Надії, Любові і Мудрості та дарує цю хвилинку позитиву.Oголошення


Презентація навчального посібника «Початкова школа гри на тромбоні»


Copyright © 2009-2018 Олександрійське училище культури