2014-11-06

А.І.ГРОМАДСЬКА, завідуюча відділенням «Хореографія», «ДПМ», «Бібліотечна справа»

Система студентського самоврядування в училищі

Наше училище - це своєрідний творчий острівець серед величезного океану мистецьких навчальних закладів України. Сьогодні училищу вже 84 роки, тож маємо вже значний досвід та ще й продовжуємо розвиватись, завжди крокуючи вперед. І все це завдяки креативним студентам та найкращим викладачам.

Студенти училища культури – це не тільки творчі особистості, але й активні громадяни. Звичайно, будь-яка організація вимагає управління, влади. У нас одним з управлінських органів є студентське самоврядування, що своєю діяльністю сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню якості навчання, вихованню духовності та культури студентів.

Студентське самоврядування – це форма самоорганізації та вираження інтересів кожного студента нашого закладу. Робота в органах студентського самоврядування формує лідерські якості, почуття відповідальності за доручену справу, сприяє розвитку комунікабельності, дає можливість реалізовувати свої творчі здібності, дозволяє накопичувати досвід організаційної роботи, що, безумовно, знадобиться нашим вихованцям в майбутньому, в їх професійній діяльності.

Робота органів студентського самоврядування була розпочата в 2000 році, а вже з 2010 – набула нового змісту та форм. Сьогодні вона скерована діючими документами та Положенням про студентське самоврядування в ОУК. Існує його чітка структура, де в складі: студентська рада училища; рада гуртожитку; профспілковий комітет; рада музею історії училища.

Найвищим виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада. Її основними напрямками роботи є: сприяння виконанню студентами своїх прав та обов`язків;вирішення проблем студентства; сприяння навчальній, пошуковій та творчій діяльності студентів; участь у розподілі стипендіального фонду; захист прав та підтримка студентських ініціатив; створення різноманітних гуртків та клубів за інтересами; пропаганда здорового способу життя, запобігання правопорушень; організація дозвілля студентів.

Склад студентської ради формується таким чином: обирається по одному представнику з кожної академічної групи (24 особи). На першому засіданні формуємо керівництво радою – обираємо голову, його заступника та секретаря. На сьогодні функції голови студентської ради виконує Бриурош Наталія. З числа інших членів ради утворюються підрозділи – сектори за напрямками діяльності: навчальний, соціально-побутовий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий і прес-центр. Кожен сектор має свою програму і план дій.

Студенти, бажаючи активніше вплинути на хід життя училища, у 2010 році започаткували роботу клубу «Вирішимо проблеми разом», на засіданнях якого самостійно обговорюють і знаходять шляхи розв’язання нагальних проблем студентського життя.

При студентській раді створений та активно працює волонтерський рух, за сприянням якого проводяться акції милосердя «З добром до людей», «Почуйте всі», «Милосердя», організовуються благодійні концертні програми для ветеранів Великої Вітчизняної війни, людей похилого віку, дітей-сиріт, що виховуються в школах-інтернатах. Вони також є ініціаторами проведення низки заходів, спрямованих на профілактику тютюнопаління, наркозалежності та ВІЛ-інфекції.

Другою формою студентського самоврядування є діяльність студентської ради гуртожитку, яка обирається з числа найбільш активних, авторитетних студентів. Рада гуртожитку здійснює допомогу адміністрації, студраді училища в організації позанавчальної роботи, поліпшення побутових умов студентів, забезпечує підтримання внутрішнього розпорядку в гуртожитку, керує роботою з самообслуговування, проводить щотижневі рейди перевірки санітарного стану кімнат, організовує конкурси-огляди на кращу кімнату. Завдання та проблеми життя гуртожитку висвітлюються на дошці оголошень «Голос студради».

Для вечірнього дозвілля створені клуби за інтересами: «Господиня», де майбутні господині вчаться основам домогосподарства, сімейної етики тощо; «Подруга», де проводяться бесіди про відносини між юнаками і дівчатами та обговорюються статті з друкованих видань. За ініціативою та допомогою активних членів ради гуртожитку проводяться різнопланові заходи: «День студента», «День закоханих», концертні програми до свят, вечори відпочинку. Всю роботу студради гуртожитку спрямовує Іванова Дар`я.

Завданням наступної ланки - ради музею історії училища - є виховання поваги до історії, традицій училища, сприяння вихованню студентів за прикладами професійних досягнень випускників різних поколінь. Активісти ради проводять екскурсії по музею, допомагають в оформленні стендів, займаються пошуковою роботою.

Ще однією складовою студентського самоврядування є студентський профспілковий комітет, який очолює Рубан Софія. Змістом роботи комітету є забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій студентів. На сьогодні студентська профспілка знаходиться на етапі розвитку.

В закладі на якісно новому рівні налагоджено співпрацю студентського самоврядування, викладацького колективу та адміністрації. В результаті їх плідної сумісної діяльності з’явилися нові цікаві форми роботи: спільні засідання методично-координаційної та студентської ради, просвітницькі заходи, творчі виставки, конкурси, фестивалі та ін. Лідери студентського самоврядування є представниками своїх організацій у складі педагогічної ради училища, на засіданнях якої вони беруть участь в обговоренні важливих питань студентського життя.

Робота органів студентського самоврядування відбувається у тісній співпраці з Молодіжним парламентом міста. Це дає можливість обміну досвідом роботи та консолідації зусиль у реалізації спільних молодіжних ініціатив. Студенти нашого училища взяли активну участь у таких міських проектах та акціях: «Хабарництво в освіті», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Говоримо українською», «Зробимо своє місто чистішим», «Паркам - нове життя».

Активісти органів студентського самоврядування були учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції, засіданнях міського круглого столу «Кодекс честі як механізм підвищення розвитку ВУЗу. Цінність чесно отриманих знань», «Студентське самоврядування в навчальному закладі».

Ініціатива студентства в нашому навчальному закладі розглядається, підтримується і розвивається. Студенти мають ще чимало цікавих задумів, далекосяжних планів, молодіжних проектів, спрямованих на вдосконалення роботи органів студентського самоврядування. В них є бажання і працювати і творити.

Новини


Бібліотека училища вітає своїх читачів з Всеукраїнським днем бібліотек, бажає їм Віри, Надії, Любові і Мудрості та дарує цю хвилинку позитиву.Oголошення


Презентація навчального посібника «Початкова школа гри на тромбоні»


Copyright © 2009-2018 Олександрійське училище культури