100 українських вишів, найпопулярніших серед абітурієнтів

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 700 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 1 млн 200 тисяч заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, завершено.

Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Четверту та п’яту сходинку посідають Національний авіаційний університет та Національний університет «Львівська політехніка».

100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів

№ Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ
54008

2
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівська область
47301

3
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Київ
46215

4
Національний авіаційний університет
Київ
38975

5
Національний університет “Львівська політехніка”
Львівська область
37331

6
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківська область
32421

7
Київський національний торговельно-економічний університет
Київ
29797

8
Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Київ
26106

9
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Київ
20811

10
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київ
18361

11
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Харківська область
18067

12
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ
17658

13
Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Івано-Франківська область
16654

14
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровська область
15232

15
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецька область
14905

16
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Київ
12869

17
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківська область
12432

18
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківська область
12378

19
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Дніпропетровська область
11600

20
Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”
Закарпатська область
11387

21
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Одеська область
11137

22
Київський національний лінгвістичний університет
Київ
10560

23
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинська область
10271

24
Запорізький національний університет
Запорізька область
10134

25
Національний транспортний університет
Київ
9642

26
Національний університет харчових технологій
Київ
9009

27
Державний університет “Одеська політехніка”
Одеська область
8949

28
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київ
8479

29
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Харківська область
8397

30
Вінницький національний технічний університет
Вінницька область
8214

31
Київський національний університет технологій та дизайну
Київ
8042

32
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Київ
7803

33
Національний університет “Одеська юридична академія”
Одеська область
7776

34
Державний університет телекомунікацій
Київ
7711

35
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Харківська область
7660

36
Київський національний університет культури і мистецтв
Київ
7539

37
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирська область
7515

38
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
Харківська область
7358

39
Університет митної справи та фінансів
Дніпропетровська область
7327

40
Державний університет “Житомирська політехніка”
Житомирська область
7258

41
Західноукраїнський національний університет
Тернопільська область
7125

42
Хмельницький національний університет
Хмельницька область
7117

43
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківська область
7066

44
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківська область
7031

45
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківська область
6631

46
Луцький національний технічний університет
Волинська область
6378

47
Національний університет “Запорізька політехніка”
Запорізька область
6340

48
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаська область
6157

49
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницька область
5877

50
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тернопільська область
5861

51
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
Київ
5701

52
Сумський державний університет
Сумська область
5700

53
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільська область
5441

54
Одеський національний морський університет
Одеська область
5420

55
Національний університет “Чернігівська політехніка”
Чернігівська область
5334

56
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Вінницька область
5143

57
Львівський торговельно-економічний університет
Львівська область
5056

58
Вінницький національний аграрний університет
Вінницька область
5033

59
Національний університет водного господарства та природокористування
Рівненська область
5031

60
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівська область
4848

61
Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”
Київ
4816

62
Рівненський державний гуманітарний університет
Рівненська область
4710

63
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Одеська область
4523

64
Державний університет інфраструктури та технологій
Київ
4467

65
Міжнародний гуманітарний університет
Одеська область
4467

66
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницька область
4419

67
Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”
Полтавська область
4194

68
Одеська національна академія харчових технологій
Одеська область
4169

69
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівська область
4078

70
Одеський національний економічний університет
Одеська область
4051

71
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківська область
3912

72
Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК”
Київ
3818

73
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницька область
3808

74
Приватний вищий навчальний заклад “Київський університет культури”
Київ
3755

75
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Львівська область
3681

76
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Миколаївська область
3613

77
Харківський національний медичний університет
Харківська область
3596

78
Херсонський державний університет
Херсонська область
3516

79
Вищий навчальний заклад “Університет імені Альфреда Нобеля”
Дніпропетровська область
3493

80
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Полтавська область
3454

81
Університет державної фіскальної служби України
Київська область
3397

82
Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”
Дніпропетровська область
3298

83
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Львівська область
3282

84
Заклад вищої освіти “Український католицький університет”
Львівська область
3272

85
Національна академія внутрішніх справ
Київ
3226

86
Львівський національний аграрний університет
Львівська область
3172

87
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівська область
3127

88
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровська область
3081

89
Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний університет України”
Львівська область
3055

90
Національний університет “Острозька академія”
Рівненська область
3028

91
Поліський національний університет
Житомирська область
3011

92
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
Тернопільська область
2952

93
Приватний заклад вищої освіти “Київський міжнародний університет”
Київ
2939

94
Українська академія друкарства
Львівська область
2888

95
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківська область
2880

96
Черкаський державний технологічний університет
Черкаська область
2793

97
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Київ
2765

98
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпропетровська область
2648

99
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Миколаївська область
2616

100
Полтавська державна аграрна академія
Полтавська область
2595

У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 26 липня 2021 року.

Нагадаємо, інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів на більш ніж 78 000 конкурсних пропозицій від всіх університетів, інститутів, академій, коледжів та технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра.

вузи України

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *