Як організувати безпечне освітнє середовище у профтехах

підготували у Державній службі якості освіти.

Розпочати новий навчальний рік в очній або очно-дистанційній формі зможуть лише ті заклади освіти, фонд захисних споруд цивільного захисту яких відповідає встановленим вимогам.

Повноваження і обов’язки керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Питанням забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці значну увагу приділено в Орієнтовних критеріях оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу професійної (професійно-технічної) освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, наведених у Методичних рекомендаціях з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених наказом МОН №509 від 06.05.2021.

Перелік питань, що підлягають перевірці у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, визначено розділом І уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Акт), затвердженого наказом МОН від 07.11.2019 № 1405. Значна частина питань стосується саме організації безпечного освітнього середовища. Розглянемо детальніше окремі з них.

Штатний розпис закладу освіти

Штатний розпис закладу освіти розроблено в межах затвердженого фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1204 від 06.12.2010, з урахуванням:

 • типу закладу освіти;
 • контингенту учнів, слухачів, кількості груп;
 • режиму роботи закладу;
 • площ;
 • наявності навчально-виробничих майстерень і навчальних господарств;
 • парку навчального обладнання.

Керівникам закладів освіти надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів. При цьому заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу.

Користуючись наданим правом, окремі керівники нехтують безпекою, яку мають забезпечувати інженер з охорони праці, начальник штабу цивільної оборони, технік (з експлуатації приміщень), черговий по гуртожитку тощо, задля введення до штатного розпису «важливіших» посад.

Але в умовах правового режиму воєнного стану забезпечення керівником закладу освіти належного функціонування служби цивільного захисту та служби охорони праці є обов’язковим.

Психологічний супровід освітнього процесу

Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснює практичний психолог відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України, затвердженого наказом МОН від 22.05.2018 № 509.

На необхідності фахової психологічної підтримки здобувачів освіти і педагогічних працівників наголосив у своєму інтерв’ю порталу «Реформа державного управління» голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак: «Ще на початку повномасштабної війни ми почали організовувати психологічну підтримку учнів та вчителів. Це виявилося вкрай важливим, адже люди були налякані, читали новини нон-стоп, і вчителі часом не могли опиратися лише на власний ресурс, щоб знайти правильні слова для дітей. Ми не були готові говорити з дітьми про війну, про втрати. Особливо з дітьми, які пережили тимчасову окупацію, багато днів та ночей провели у бомбосховищах, які на власні очі бачили всі жахи, що відбувалися. Під час уроків ставалися панічні атаки, і вчителі не завжди знали, як на це реагувати, що робити».

Тобто в умовах воєнного стану наявність у закладі освіти практичного психолога є необхідною, адже саме практичний психолог здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу (пункт 4.12.1 розділу І Акта, абзац другий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти (пункт 4.12.2 розділу І Акта, абзац третій пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти (пункт 4.12.3 розділу І Акта, абзац четвертий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу (пункт 4.12.4 розділу І Акта, абзац п’ятий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти (пункт 4.12.5 розділу І Акта, абзац шостий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку (пункт 4.12.6 розділу І Акта, абзац сьомий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми (пункт 4.12.7 розділу І Акта, абзац восьмий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу).

Соціально-педагогічний патронаж закладу освіти

Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог.

Фаховий соціально-педагогічний патронаж є вкрай важливим, особливо, якщо серед здобувачів освіти є діти, які втратили сім’ю, з сімей, що потрапили у скрутні життєві обставини (внутрішньо переміщені, пережили окупацію, батьки втратили роботу тощо).

Саме соціальний педагог повинен забезпечити:

 • соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах (пункт 4.14.1 розділу І Акта, абзац другий пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії (пункту 4.14.2 розділу І Акта, абзац третій пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу групи, колективу в цілому, молодіжних і громадських організацій (пункт 4.14.3 розділу І Акта, абзац четвертий пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу).

Безпечні й нешкідливі умови в закладі освіти

Керівник закладу забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання – ця норма передбачена абзацом десятим частини четвертої статті 24 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

Цілком очевидно, що приведення фонду захисних споруд цивільного захисту (при їх наявності) до встановлених вимог потребує значних фінансових витрат. Хто ж повинен забезпечити фінансування?

Відповідно до пункту 9 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138, утримання фонду захисних споруд у готовності до використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачами, тобто власником захисної споруди або юридичною особою, яка утримує її на балансі.

Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок:

 • коштів відповідних бюджетів;
 • інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування державних або комунальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення, здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Установи професійної (професійно-технічної) освіти та заклади професійної (професійно-технічної) освіти інших форм власності утримуються за рахунок коштів відповідних засновників.

Засновник закладу освіти – це орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника (ч. 7 ст. 1 Закону «Про освіту»).

Отже, забезпечити фінансування приведення фонду захисних споруд цивільного захисту до встановлених вимог зобов’язаний відповідний засновник.

Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти слід звернути увагу, що відповідно до закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» від 19.06.2022 № 2312-IX, до завершення процедури передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної власності у комунальну власність відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачені законом повноваження засновників закладів професійної (професійно-технічної) освіти виконують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом п’ятим підпункту 1 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки», повноваження здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти передано обласним і Київській міській держадміністраціям.

Керівникам закладів освіти необхідно потурбуватися про:

 • вивільнення кабінетів, майстерень, лабораторій від навісних полиць, стендів, наочностей, незакріпленого обладнання і устаткування;
 • попереджувальні написи, знаки тощо на об’єктах, що можуть становити потенційну небезпеку для учасників освітнього процесу;
 • обмеження території закладу для несанкціонованого заїзду транспорту і закриття доступу для сторонніх осіб.

Систематично у терміни, визначені законодавством, слід проводити навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, безпечного виконання робіт, пожежної, техногенної безпеки, правил безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. До проведення навчань та інструктажів доцільно залучати фахівців відповідних служб (охорони праці, надзвичайних ситуацій, медичної тощо).

Особливої уваги потребує питання безпечного перебування у гуртожитку закладу освіти. Необхідно забезпечити систему оповіщення, позначення і відпрацювання шляхів евакуації, вільний доступ до укриття у будь-який час доби, цілодобове чергування в гуртожитку працівників закладу освіти.

Архітектурна доступність закладу освіти

У закладі освіти має бути забезпечено архітектурну доступність території та будівель, у тому числі захисних споруд цивільного захисту, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (ч. 4 ст. 20 закону «Про освіту»; абз. 6 п. 6 Порядку № 138).

Безпечне освітнє середовище

Керівник закладу освіти забезпечує створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) (абз. 10 ч. 3 ст. 26 закону «Про освіту».

Забезпечення виконання вимоги, зазначеної вище, повинно бути на постійному контролі керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, адже у новому навчальному році до освітнього процесу приєднаються першокурсники, також у закладі освіти можуть розпочати або продовжувати навчання здобувачі освіти з числа внутрішньо переміщених осіб. Ці обставини обов’язково повинні бути враховані при розробленні антибулінгової політики.

Окрім того, керівник закладу освіти:

 • розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) (п. 8.4.12 розділу І Акта, абз. 11 ч. 3 ст. 26 закону «Про освіту»);
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування (п. 8.4.13 розділу І Акта, абз. 12 ч. 3 ст. 26 закону «Про освіту»);
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (п. 8.4.14 розділу І Акта, абз. 13 ч. 3 ст. 26 закону «Про освіту»);
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти (п. 8.4.15 розділу І Акта, абз. 14 ч. 3 ст. 26 закону «Про освіту»).

Посадові інструкції з блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Керівник закладу освіти затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Така норма передбачена підпунктом 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669.

Слід наголосити на повноваженні й обов’язку керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти переглянути посадові інструкції працівників з метою приведення їх до особливостей функціонування закладу освіти в умовах правового режиму воєнного стану.

Для допомоги закладам освіти під час підготовки до нового навчального року, забезпечення якісного освітнього процесу і безпечного освітнього середовища Міністерством освіти і науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено ряд рекомендацій:

 • лист МОН «Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» від 29.06.2022 № 1/7234-22;
 • лист МОН «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» від 26.07.2022 № 1/8462-22;
 • лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» від 14.06.2022 № 03-1870/162-2;
 • Алгоритм дій закладів освіти щодо укриття в захисних спорудах;
 • Примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога»;
 • Пам’ятка засновника (керівника) закладу освіти щодо організації створення фонду захисних споруд цивільного захисту та організації укриття у ньому здобувачів освіти та персоналу;

Державної служби якості освіти.

профтехосвіта

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *