Високоцитовані публікації українських авторів 2022. Scopus

Освіта.ua.

української наукометрії та розповсюдження знань про неї. Вітчизняними дослідницькими проєктами має все більше цікавитися суспільство, а вчені з України мають бути в авангарді передових розробок та інновацій. Однак, ця місія є нездійсненною без належного інформаційного супроводу.

матеріал присвячений найбільш високоцитованим статтям Scopus українських вчених у 2022 році. Він допоможе оцінити, в якому напрямку слід рухатися науковцям, аби опублікувати роботу, що матиме значний вплив у міжнародному дослідницькому просторі.

2022 рік став викликом не лише для кожного вітчизняного вченого, але й для всіх українців. Сфера науки завжди тісно пов’язана з подіями країни та світу, тож повномасштабне російське вторгнення на територію нашої держави, безумовно, відобразилось і на динаміці наукових досліджень.

Доцільно оцінити, яким був 2022 рік для української науки, що досліджували вчені та які публікації були високооцінені міжнародним науковим товариством.

Для цього ми проаналізували відомості наукометричної бази даних Scopus та визначили найбільш високоцитовані роботи українських вчених за підсумками минулого року. 

Публікаційна динаміка Scopus 2022

За 2022 р. опубліковано 17343 матеріалів, афілійованих вченими з України. Це на 15% менше, ніж за 2021 р. (20505). До цього вітчизняні вчені з року в рік показували позитивну динаміку приросту кількості наукових публікацій в Scopus. Визначений за 2022 р. показник приблизно дорівнює публікаційній активності 2019 р.

Медико-санітарні дисципліни

На публікації з цієї сфери знань припадає 3019 матеріалів*. Список 10 найбільш високоцитованих з них:

 

Назва

Журнал

Кількість цитувань

1.

Рекомендації ESC/EACTS 2021 року щодо лікування серцево-судинних захворювань

European Heart Journal

691

2.

Захворюваність на рак, смертність, втрачені роки життя, роки, прожиті з інвалідністю, і роки життя з поправкою на інвалідність для 29 груп раку з 2010 по 2019 рр. Систематичний аналіз для дослідження глобального тягаря хвороб 2019 р.

JAMA Oncology

192

3.

Фармацевтичне забруднення річок світу

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

161

4.

Просування глобальної програми охорони здоров'я для NAFLD: консенсусна заява

Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology

108

5.

2022 Рекомендації ESC/ERS щодо діагностики та лікування легеневої гіпертензії

European Heart Journal

91

6.

Генетичні та імунологічні детермінанти критичної пневмонії COVID-19 людини

Nature

74

7.

Полатузумаб Ведотин при раніше нелікованій дифузній великоклітинній В-клітинній лімфомі

New England Journal of Medicine

70

8.

Рекомендації ESC щодо кардіоонкології 2022, розроблені у співпраці з Європейською гематологічною асоціацією (EHA), Європейським товариством терапевтичної радіології та онкології (ESTRO) та Міжнародним товариством кардіоонкології (IC-OS)

European Heart Journal

59

9.

Відкриття лігандів на основі синтонів у віртуальних бібліотеках із понад 11 мільярдів сполук

Nature

47

10.

Глобальний огляд політики NAFLD та індекс готовності: чи готові країни до вирішення цієї тихої проблеми охорони здоров’я?

Journal of Hepatology

42

 

 

Основні тенденції:

Тема №1 «Рекомендації ESC/EACTS 2021 року щодо лікування серцево-судинних захворювань» стала найбільш цитованою не лише в цій категорії знань Scopus, але і за підсумками 2022 р. серед українських вчених. Кожна з 10 наведених публікацій характеризується великою кількістю міжнародних співавторів.

Загалом, це поширена тенденція для наукових праць медичного напрямку, зважаючи на специфіку сфери знань та особливості конкретних матеріалів. Також варто зауважити, що 9 з 10 вищенаведених високоцитованих публікацій розміщено в журналах відкритого доступу.

Медико-біологічні дисципліни

Цей напрямок знань включає аграрні, біологічні науки, імунологію, нейронауки та фармакологію. У 2022 р. в Україні публікації з цього напрямку склали 2913 матеріалів*. Список 10 найбільш цитованих робіт з медико-біологічних дисциплін:

 

Назва

Журнал

Кількість цитувань

1.

Захворюваність на рак, смертність, втрачені роки життя, роки, прожиті з інвалідністю, і роки життя з поправкою на інвалідність для 29 груп раку з 2010 по 2019 рр. Систематичний аналіз для дослідження глобального тягаря хвороб 2019 р.

JAMA Oncology

192

2.

Схема грибів та грибоподібних таксонів – 2021

Mycosphere

60

3.

Результати міжнародного дослідження психічного здоров’я загального населення (COMET-G) щодо COVID-19

European Neuropsychopharmacology

42

4.

Вплив, спалах хвороби та екологічна небезпека, пов’язана із залишками фармацевтичних препаратів: критичний огляд

International Journal of Environmental Science and Technology

30

5.

Елагова кислота: огляд її природних джерел, хімічної стабільності та терапевтичного потенціалу

Oxidative Medicine and Cellular Longevity

29

6.

Харчові звички та багатофункціональна класифікація асоційованих із ґрунтом споживачів від протистів до хребетних

Biological Reviews

28

7.

Біосенсори для визначення вірусу SARS-CoV-2 та діагностики інфекції COVID-19

International Journal of Molecular Sciences

28

8.

Вплив нано- та мікророзмірних добавок на цементні та активовані лугом композити для 3D-друку: огляд

Applied Nanoscience (Switzerland)

25

9.

Щеплення від COVID-19: невідоме, виклики та надії

Journal of Medical Virology

24

10.

Новий електрохімічний сенсор на основі β-циклодекстрину функціоналізованих вуглецевих нанолистів@вуглецевих нанотрубок для чутливого виявлення бактерициду карбендазиму в яблучному соку

Food Chemistry

21

 

 

Основні тенденції:

Тема №1 входить як в цю, так і в попередню категорію, що пояснюється її мультидисциплінарністю. Серед матеріалів медико-біологічного напрямку теж переважають роботи, опубліковані за моделлю міжнародного співавторства.

Однак, кількість таких співавторів значно менша, ніж в попередній категорії – до 5 членів авторського колективу. Крім цього, бачимо приблизно вдвічі менші показники цитування. Це ще раз доводить, що індекс цитованості – відносний, а не абсолютний показник та може видозмінюватись залежно від специфіки наукових дисциплін.

Крім цього, дещо меншим є відсоток публікацій у журналах відкритого доступу (7 з 10 вищенаведених). Однак, такий показних теж є доволі високим та репрезентативним.

Природничі науки

Категорія природничих наук в Scopus охоплює такі напрямки: хімічна технологія, хімія, комп’ютерні науки, планетознавство, енергетика, проєктування, охорона навколишнього середовища, матеріалознавство, математика, фізика та астрономія. Оскільки, ця категорія знань – одна з найбільш розлогих, на неї припадає 11703 публікацій*.

Перелік 10 найбільш цитованих матеріалів з категорії «Природничі науки»: 

 

Назва

Журнал

Кількість цитувань

1.

Перевірка універсальності лептонів у розпадах б'юті-кварків

Nature Physics

88

2.

Наноматеріали шляхом сильної пластичної деформації: огляд історичних розробок і останніх досягнень

Materials Research Letters

57

3.

Прогреси в магнетизмі Дорожня карта спін-хвильових обчислень

IEEE Transactions on Magnetics

41

4.

Спостереження екзотичного вузького подвійно зачарованого тетракварка

Nature Physics

39

5.

Останні досягнення в клейових системах із наднизьким викидом формальдегіду та поглиначів формальдегіду в деревних плитах: огляд

Wood Material Science and Engineering

38

6.

Картування досліджень управління медичними відходами: минула еволюція, поточні виклики та майбутні перспективи переходу до економіки замкнутого циклу

Journal of Hazardous Materials

36

7.

Вимірювання маси W-бозона

Journal of High Energy Physics

36

8.

Глобальні карти температури ґрунту

Global Change Biology

35

9.

Вимірювання властивостей розпаду Bs0 →μ+μ- та пошук розпадів B0 →μ+μ- та Bs0 →μ+μ-γ

Physical Review D

34

10.

Новий вимір магнетизму та надпровідності: тривимірні та криволінійні наноархітектури

Advanced Materials

31

 

 

Основні тенденції:

Як бачимо, в категорії природничих наук найбільші показники цитування в матеріалів з напрямків матеріалознавства, фізики та енергетики. Переважають роботи у співавторстві (авторський колектив 5-6 членів), в журналах відкритого доступу (7 з 10). Середнє значення найбільш високоцитованих робіт категорії дещо вище, ніж в медико-біологічних науках, проте нижче, ніж в медико-санітарних.

Соціальні науки

Ця об’єднана категорія включає такі напрямки знань: мистецтво та гуманітарні науки, бізнес та менеджмент, бухгалтерська справа, економіка, фінанси, психологія, право та суміжні дисципліни. Це  3816 опублікованих робіт 2022 р. з країною афіліації Україною*.

10 найбільш цитованих робіт предметної категорії «соціальні науки»:

 

Назва

Журнал

Кількість цитувань

1.

Використання обміну знаннями та інноваційної культури для стійкої конкурентної переваги МСП

International Journal of Productivity and Performance Management

54

2.

Якість життя молоді: розробка методології оцінки та емпіричне дослідження управління людським капіталом

Economic Research-Ekonomska Istrazivanja

39

3.

ІТ-ПРОДУКТИ, ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА ЗРОСТАННЯ: АНАЛІЗ ПОСИЛАНЬ НА РИНКУ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ | [ІТ-ПРОДУКТИ, ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА ЗРОСТАННЯ: АНАЛІЗ ІНТЕРФЕЙСІВ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ]

Transformations in Business and Economics

20

4.

Динамічні зміни хвилювань пандемії COVID-19 і прибутковості фондового ринку

Finance Research Letters

16

5.

Бренд роботодавця: ключові цінності, що впливають на намір приєднатися до компанії

Management and Marketing

16

6.

Дослідження поведінки клієнтів електронної комерції за допомогою когортного аналізу: приклад COVID-19

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity

13

7.

До розуміння впливу російсько-української війни на студентів і персонал університету

Journal of Loss and Trauma

13

8.

Оцінки, тенденції та чинники глобального тягаря діабету 2 типу, пов’язаного із забрудненням повітря PM2·5, 1990–2019 рр.: аналіз даних дослідження глобального тягаря захворювань 2019 р.

The Lancet Planetary Health

12

9.

Закриття гіпсового розриву в ЄС за допомогою фосфогіпсу

Resources, Conservation and Recycling

12

10.

Забруднення пластиком, проблеми управління відходами та можливості циклічної економіки в сільських громадах

Sustainability (Switzerland)

11

 

 

Основні тенденції:

Найбільш динамічне підвищення показників цитування спостерігається за дисциплінами менеджменту, економіки, бізнесу та маркетингу. Категорія соціальних наук має найменші показники цитування 2022 р. серед українських вчених. Це цілком закономірно. Оскільки, соціальні та мистецькі науки мають певні особливості. Для комплексної оцінки їхніх показників цитування необхідно більше часу (до 10 років).

Однак, варто зазначити, що серед переліку найбільш цитованих тем є ті, що присвячені воєнному вторгненню на територію України. Можна спрогнозувати, що цей напрямок і надалі буде набувати все більшого наукового осмислення, особливо серед вчених вітчизняних ЗВО та дослідницьких організацій.

Замість висновків. Як вченому з України опублікувати високоцитовану статтю в Scopus?

Проаналізувавши динаміку цитування наукових публікацій 2022 р. з вітчизняною афіліацією можна зробити низку висновків щодо стратегії підготовки дослідницьких матеріалів:

1. Проаналізуйте найбільш актуальні напрямки досліджень у вашій сфері знань. Для цього можна використовувати як матеріали міжнародних наукометричних баз даних, так і сервісів препринтів.

2. Пам’ятайте про особливості вашої дисципліни. Публікації з деяких напрямків знань можуть набагато швидше покращувати показники цитування (медичні науки), тоді як інші – розраховувати на більш довготривалу перспективу (соціальні та гуманітарні науки, мистецтво). Впливовість вашого дослідження можна оцінити лише при врахуванні матеріалів з конкретної дисципліни.

3. Використовуйте можливості міжнародної співпраці. Просуванням робіт, опублікованих у співавторстві з іноземними вченими, можуть займатися всі учасники авторського колективу, в тому числі серед міжнародного вченого товариства. Оптимальна кількість співавторів – до 5.

4. Зверніть увагу на видання відкритого доступу. Практика доводить, що публікації в таких журналах зазвичай характеризуються дещо вищими показниками цитування.

5. Звісно, не зайвим буде нагадати й про якість наукового матеріалу та дотримання етичних принципів. Без них публікація не матиме високих показників впливу.

Сподіваємося, цей аналітичний огляд найбільш високоцитованих публікацій Scopus 2022 р. в Україні сприятиме реалізації ваших дослідницьких цілей та допоможе у подальших наукових пошуках. Відкриваймо для себе наукометрію України!

Scopus

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *