Webometrics-2023: інтернет-рейтинг українських вишів

Дослідницька група Cybermetrics Lab, що є частиною найбільшої дослідницької установи Іспанії Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) опублікувала черговий рейтинг університетів світу за рівнем їхньої присутності в інтернеті. Результати цього дослідження публікують уже 20 років поспіль двічі на рік – у січні та липні.

У процесі складання Webometrics Ranking of World’s Universities враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту закладу освіти, зовнішні посилання на нього, цитованість сайту, кількість завантажених на веб-сторінку файлів та інші показники.

Автори рейтингу оцінюють змістову та інформаційну складову сайту певного університету. За словами розробників, у процесі  складання рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів до уваги не беруться.

Новий рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками в липні 2023 року.

Загалом рейтинг охоплює понад 32 000 освітніх установ з усього світу, з них 300 закладів вищої освіти з України.

Згідно з результатами рейтингу, цьогоріч найбільш присутнім у мережі українським закладом вищої освіти у світі є НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.

На другій позиції в рейтингу Webometrics Ranking Сумський державний університет, а на третій – Національний університет біоресурсів і природокористування.

Четверте, п’яте і шосте місця в українському рейтингу посіли відповідно Національний авіаційний університет, Прикарпатський національний університет ім. Стефаника та Київський національний університет ім. Шевченка.

Сьому та восьму сходинки в рейтингу цього року займають Харківський національний університет радіоелектроніки і Харківський політехнічний інститут.

Дев’яте місце в українському рейтингу отримав Харківський національний університет ім. В. Каразіна. Десятий рядок українського рейтингу за Львівською політехнікою.

TOP-100 українських вишів у Webometrics Ranking July 2023

Заклад вищої освіти Місце Місце у світі Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 1 1331 Сумський державний університет 2 1438 Національний університет біоресурсів і природокористування України 3 1830 Національний авіаційний університет 4 1972 Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника 5 2006 Київський національний університет імені Т. Шевченка 6 2281 Харківський національний університет радіоелектроніки 7 2603 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 8 2624 Харківський національний університет імені В. Каразіна 9 2868 Національний університет «Львівська політехніка» 10 3025 Львівський національний університет імені І. Франка 11 3068 Тернопiльський національний медичний університет імені І. Горбачевського 12 3135 Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича 13 3337 Західноукраїнський національний університет 14 3398 Ужгородський національний університет 15 3608 Дніпровський національний університет імені О. Гончара 16 3783 Київський національний університет технологій та дизайну 17 3824 Харківський національний університет міського господарства імені О. Бекетова 18 3915 Вінницький національний технічний університет 19 3926 Київський нацiональний економiчний унiверситет імені В. Гетьмана 20 3939 Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя 21 3962 Буковинський державний медичний університет 22 4008 Волинський національний університет імені Лесі Українки 23 4045 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 24 4052 Національний аерокосмічний університет імені М. Жуковського 25 4066 Київський національний торговельно-економічний університет 26 4196 Національний університет «Запорізька політехніка» 27 4254 Донецький національний університет імені В. Стуса 28 4256 Національний фармацевтичний університет 29 4314 Харківський національний автомобільно дорожній університет 30 4415 Одеський національний університет імені І. Мечникова 31 4470 Український державний університет залізничного транспорту 32 4521 Національний університет харчових технологій 33 4546 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 34 4648 Харківський національний медичний університет 35 4693 Донецький національний технічний університет 36 4718 Запорізький національний університет 37 4791 Криворізький національний університет 38 4801 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 39 4922 Київський національний університет будівництва і архітектури 40 4974 Вінницький національний медичний університет імені М. Пирогова 41 5026 Луганський національний університет імені Т. Шевченка 42 5035 Херсонський державний унiверситет 43 5041 Національний університет «Одеська політехніка» 44 5158 Національний університет водного господарства та природокористування 45 5260 Національний медичний університет імені О. Богомольця 46 5280 Український державний хіміко-технологічний університет 47 5356 Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського 48 5644 Приазовський державний технічний університет 49 5823 Український державний університет науки і технологій 50 5886 Полтавський університет економіки і торгівлі 51 5966 Державний університет «Житомирська політехніка» 52 6033 Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 53 6100 Луцький національний технічний університет 54 6130 Київський університет імені Б. Грінченка 55 6149 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного 56 6203 Одеський державний екологічний університет 57 6253 Національний університет «Полтавська політехніка» імені Ю. Кондратюка 58 6304 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 59 6332 Донбаська державна машинобудівна академія 60 6420 Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди 61 6514 Міжрегіональна академія управління персоналом 62 6610 Національний університет «Чернігівська політехніка» 63 6627 Університет імені Альфреда Нобеля 64 6629 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 65 6638 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 66 6647 Хмельницький нацiональний унiверситет 67 6736 Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 68 6785 Національний університет цивільного захисту України 69 6791 Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 70 6895 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 71 6951 Житомирський державний університет імені І. Франка 72 7037 Мелітопольсьикй державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 73 7047 Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця 74 7112 Харківський національний університет внутрішніх справ 75 7112 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 76 7335 Університет «КРОК» 77 7335 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 78 7411 Університет «Київська школа економіки» 79 7493 Національна академія внутрішніх справ 80 7537 Таврійський національний університет імені В. Вернадського 81 7555 Український державний університет імені М. Драгоманова 82 7774 Київський інститут бізнесу та технологій 83 7893 Криворізький державний педагогічний університет 84 7909 Рівненський державний гуманітарний університет 85 7923 Національний транспортний університет 86 7985 Одеський національний медичний університет 87 8059 Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 88 8075 Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського 89 8091 Український католицький університет 90 8130 Миколаївський національний аграрний університет 91 8136 Івано-Франківський національний медичний університет 92 8256 Національний лісотехнічний університет України 93 8265 Полтавський державний медичний університет 94 8569 Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького 95 8592 Національний університет фізичного виховання і спорту України 96 8696 Сумський національний аграрний університет 97 8704 Одеський державний університет внутрішніх справ 98 8859 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка 99 8902 Білоцерківський національний аграрний університет 100 9000

 

вузи України рейтинги ВНЗ

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *