ЄДКІ з права: що треба знати магістрантам-юристам

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) з права – це обов’язковий іспит, який складають слухачі магістратури наприкінці навчання для отримання диплома магістра.

Метою проведення іспиту є виявлення базових компетентностей здобувачів освіти за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» до виконання первинних функцій на практиці.

Наявність позитивного результату ЄДКІ, що проводиться як форма атестації, є обов’язковою вимогою для отримання документа про вищу освіту, тобто диплома магістра.

Проведення ЄДКІ як форми атестації не позбавляє заклади вищої освіти можливості застосовувати додатково до ЄДКІ інші форми атестації (наприклад, захист кваліфікаційної роботи, практичний іспит, іспит для оцінювання компетентностей, не передбачених стандартом вищої освіти, іспит для присвоєння певної професійної кваліфікації, мовний іспит тощо).

ЄДКІ є окремим освітнім компонентом. Якщо у закладі освіти, окрім ЄДКІ, використовуються інші форми атестації, нескладання ЄДКІ не позбавляє здобувача допуску до складання інших форм атестації.

Результати ЄДКІ

Індивідуальні результати ЄДКІ здобувачів подані у трьох шкалах:

 • результат «склав/не склав» – визначається для всіх здобувачів, які складали ЄДКІ;
 • процентильний ранг – визначається для всіх здобувачів, які складали ЄДКІ;
 • результат у шкалі ЄДКІ – визначається тільки для тих здобувачів, які склали ЄДКІ успішно (тобто подолали пороговий бал та отримали результат «склав»).

Шкалою єдиного державного кваліфікаційного іспиту є багатобальна нормована шкала вимірювання в діапазоні 200-400 балів.

200 балів відповідає пороговому балу, а 400 балів – максимальному результату, отриманому під час проведення основного ЄДКІ для конкретної спеціальності та рівня освіти.

Конвертація тестових балів здобувачів у шкалу ЄДКІ здійснюється лінійно.

Пороговий бал ЄДКІ

Результат «склав» отримують всі здобувачі, які набрали тестовий бал, що дорівнює пороговому балу або перевищує його.

Пороговий бал для ЄДКІ встановлюється фаховою комісією та відповідає мінімально прийнятному рівню компетентності здобувача.

Пороговий бал визначається в тестових балах / відсотках правильних відповідей на завдання та може коригуватися після експертного оцінювання тесту конкретного ЄДКІ, яке проводиться з метою врахування (неврахування) конкретних завдань у розрахунок тестових балів здобувачів.

Пороговий бал затверджується протоколом фахової комісії зі спеціальності після проведення іспиту.

При перескладанні іспиту для визначення результатів здобувачів використовуються показники шкал основного ЄДКІ.

Наслідки нескладання ЄДКІ

Якщо випускник магістратури не складе ЄДКІ, він визнається таким, що не виконав індивідуальний план, і відраховується із закладу освіти.

Заклад вищої освіти повинен відрахувати такого студента, але магістрант має право поновитися у цей заклад вищої освіти для однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту через рік.

Тобто студент поновлюється не для навчання, а лише для повторного складання кваліфікаційного іспиту.

У разі повторного неуспішного складання студент має право поновитись у закладі вищої освіти ще раз, але тепер вже для повторного навчання протягом не менш 2 семестрів і подальшого складання іспиту.

Якщо студент поновлюється на повторний магістерський курс на навчання, це відбувається за кошти фізичних осіб, тобто потрібно ще раз оплачувати навчання в магістратурі.

Складати ЄФВВ для поновлення на додатковий магістерський курс не потрібно.

Особливості проведення ЄДКІ

Реєструватись для проходження ЄДКІ студентам спеціально не потрібно, заклади освіти заздалегідь подають перелік здобувачів освіти для участі в іспиті відповідно до даних у системі ЄДЕБО.

У день іспиту студент має прибути до закладу освіти, у якому проходитиме тестування, пройти процедуру підтвердження особи та пройти до тестової аудиторії.

У кожній аудиторії будуть працювати проктори, які будуть допомагати в проведенні цього іспиту у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

Іспитування відбувається онлайн, тобто процедура передбачає комп'ютерне онлайн-тестування з незалежним контролем.

Водночас іспит адмініструється дистанційно, ведеться відеоспостереження, з цією метою всі аудиторії мають бути обладнані не менш ніж двома веб-камерами, а перебіг тестування буде проходити під запис.

Характеристика ЄДКІ

Під час іспиту студентам пропонується виконати 120 тестових питань за 180 хвилин.

Завдання ЄДКІ укладаються відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти і науки.

Програма включає 12 ключових дисциплін, у рамках яких сформульовані відповідні тести:

 • Конституційне право України;
 • Адміністративне право України;
 • Адміністративне судочинство в Україні;
 • Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини;
 • Цивільне право України;
 • Цивільне процесуальне право України;
 • Трудове право України;
 • Міжнародне приватне право;
 • Кримінальне право України;
 • Кримінальне процесуальне право України;
 • Міжнародне кримінальне право включаючи міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності;
 • Загальні етичні вимоги правничої професії.

Екзаменаційна робота складається з фабул (описів фактичних обставин ситуації). До кожної фабули наводяться не більше 12 тестових завдань (запитань) за чотирма типами.

Під час кваліфікаційного іспиту буде використано чотири типи тестових завдань:

 • завдання, що мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний;
 • завдання, що мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні;
 • завдання, що потребують визначення послідовності / пріоритетності;
 • завдання, що потребують визначення відповідності.

Відповідь на кожне з запитань оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Для успішної підготовки до складання іспиту майбутні правознавці можуть скористатись прикладами завдань ЄДКІ за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ЄДКІ З ПРАВА

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *