Колективно-договірне регулювання: оновлення законодавства

№ 2253-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників».

Нововведення стосуються сфери колективно-договірного регулювання, а також недопущення дискримінації у сфері трудових правовідносин та уточнення положень щодо масових звільнень.

Зміни у сфері колективно-договірного регулювання

Закон фіксує такі нововведення:

 • можливість укладення колективного договору фізичною особою, яка використовує найману працю (на сьогодні – лише у юридичних особах);
 • обов’язок роботодавця ознайомлювати працівників з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього;
 • обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів;
 • поширення дії галузевої угоди на усіх роботодавців відповідної галузі;
 • встановлення штрафу за ненадання інформації працівнику про укладення колективного договору, внесення до нього змін, а також дисциплінарну відповідальність;
 • встановлення строку дії умов колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи. Колективний договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації роботодавця.

Такі зміни дозволять привести норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі.

Щодо недопущення дискримінації у сфері трудових правовідносин

 • Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з підстав, не передбачених законом.
 • Врегульовано окремі питання щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, зокрема, забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
 • Надано право особам, що зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Щодо масових звільнень

Закон № 2253-ІХ уточнює положення законодавства у частині визначення ознак того, що є масовим вивільненням працівників з ініціативи роботодавця та як роботодавець здійснює повідомлення про масове вивільнення, проводить консультації з профспілковими представниками перед масовими звільненнями працівників.

Також закон уточнює, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця протягом одного місяця є:

 • вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;
 • вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;
 • вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;
 • вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

Також законом встановлюється зобов’язання для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику та посилюється відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення.

Юридичного відділу ЦК Профспілки.

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *