Рейтинг спеціальностей у вишах за кількістю поданих заяв

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг спеціальностей за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Відповідно до даних інформаційної системи, найбільше абітурієнтів подало заяви на спеціальності «Право» (57 572 заяв), «Психологія» (46 857), «Філологія» (43 970), «Комп’ютерні науки» (43 894) та «Менеджмент» (43 509).

Серед найменш популярних спеціальностей – «Суднобудування» (171 зява), «Богослов’я» (160), «Освітні, педагогічні науки» (88), «Громадське здоров’я» (75) і «Релігієзнавство» (39).

Варто відзначити, що сприйняття абітурієнтами певних спеціальностей як престижних чи непопулярних останніми роками особливо не змінилося, незважаючи на серйозні соціально-економічні зрушення, викликані пандемією коронавірусу та повномасштабною війною.

Так, в останній «доковідний» рік найбільше заяв було так само подано на спеціальності «Право», «Філологія», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки» та «Журналістика».

Приймання заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти завершено.

Кількість заяв на бакалаврат (медичну й ветеринарну магістратуру) за спеціальностями

№ Галузь знань Спеціальність Заяв по спеціальності Всього заяв по галузі

1 Інформаційні технології Комп’ютерні науки 43894 120140 Інженерія програмного забезпечення 29460 Кібербезпека та захист інформації 19770 Комп’ютерна інженерія 13864 Інформаційні системи та технології 8995 Системний аналіз 4157 2 Управління та адміністрування Менеджмент 43509 101704 Маркетинг 26979 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 13169 Підприємництво та торгівля 12239 Облік і оподаткування 5808 3 Соціальні та поведінкові науки Психологія 46857 69877 Економіка 17844 Політологія 2913 Соціологія 2263 4 Право Право 57572 57572 5 Гуманітарні науки Філологія 43970 50654 Історія та археологія 4056 Культурологія 1533 Філософія 1056 Релігієзнавство 39 6 Освіта/Педагогіка Середня освіта 24420 50276 Фізична культура і спорт 7942 Початкова освіта 6003 Дошкільна освіта 4920 Професійна освіта 3702 Спеціальна освіта 3201 Освітні, педагогічні науки 88 7 Охорона здоров’я
(ступінь магістра) Медицина 19204 36839 Стоматологія 10113 Фармація, промислова фармація 4729 Медична психологія 1471 Педіатрія 1322 8 Культура і мистецтво Дизайн 11042 25184 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 2782 Музичне мистецтво 2279 Сценічне мистецтво 2162 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 2161 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1676 Менеджмент соціокультурної діяльності 1504 Хореографія 1318 Музеєзнавство, пам’яткознавство 260 9 Міжнародні відносини Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 10890 24452 Міжнародні економічні відносини 8447 Міжнародне право 5115 10 Аграрні науки та продовольство Агрономія 7144 18168 Агроінженерія 3730 Лісове господарство 2443 Садово-паркове господарство 1480 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 1206 Захист і карантин рослин 868 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 688 Водні біоресурси та аквакультура 609 11 Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна інженерія 10515 16816 Архітектура та містобудування 2924 Геодезія та землеустрій 2903 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 474 12 Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа 10184 16512 Туризм і рекреація 6328 13 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 6958 16345 Електронні комунікації та радіотехніка 5190 Електроніка 1648 Інформаційно-вимірювальні технології 1236 Мікро- та наносистемна техніка 894 Авіоніка 419 14 Транспорт Транспортні технології 6874 15624 Автомобільний транспорт 5034 Морський та внутрішній водний транспорт 2301 Авіаційний транспорт 823 Залізничний транспорт 592 15 Журналістика Журналістика 13882 13882 16 Виробництво та технології Харчові технології 5500 11446 Видавництво та поліграфія 1487 Технології захисту навколишнього середовища 1272 Нафтогазова інженерія та технології 1186 Гірництво 1036 Технології легкої промисловості 564 Деревообробні та меблеві технології 401 17 Механічна інженерія Галузеве машинобудування 4868 11274 Прикладна механіка 3574 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 1099 Матеріалознавство 992 Металургія 570 Суднобудування 171 18 Охорона здоров’я
(ступінь бакалавра) Терапія та реабілітація 9540 11200 Медсестринство 1061 Технології медичної діагностики та лікування 423 Фармація, промислова фармація 101 Громадське здоров’я 75 19 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7780 10284 Теплоенергетика 1060 Енергетичне машинобудування 870 Атомна енергетика 359 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика 215 20 Цивільна безпека Правоохоронна діяльність 5828 8898 Цивільна безпека 1626 Пожежна безпека 1444 21 Природничі науки Екологія 3757 8720 Науки про Землю 1298 Хімія 1031 Прикладна фізика та наноматеріали 958 Фізика та астрономія 925 Географія 751 22 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 6175 6175 23 Математика та статистика Прикладна математика 2852 4460 Математика 1135 Статистика 473 24 Хімічна інженерія та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 1947 4269 Хімічні технології та інженерія 1461 Біомедична інженерія 861 25 Соціальна робота Соціальна робота 3245 4087 Соціальне забезпечення 842 26 Ветеринарія Ветеринарна медицина 2371 2371 27 Біологія Біологія та біохімія 1684 1684 28 Богослов’я Богослов’я 160 160 29 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Національна безпека – немає даних Управління інформаційною безпекою –

 

інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів від усіх університетів, інститутів, академій, коледжів і технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

вступ на бакалавра

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *