Виші мають затвердити свої правила прийому до 31 квітня

До 31 квітня заклади вищої освіти повинні затвердити й розмістити на своїх веб-сайтах та внести в ЄДЕБО власні правила прийому на навчання у 2023 році.

Норма про затвердження та оприлюднення правил прийому протягом місяця прописана в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року.

Правила прийому до закладу вищої освіти в 2023 році мають бути затверджені керівником закладу вищої освіти.

Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури затверджують керівники закладів вищої освіти (наукових установ) як додаток до Правил прийому.

Затверджені правила прийому до аспірантури (ад'юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) діють до набуття чинності Правил прийому на 2024 рік.

Правила прийому закладу вищої освіти розробляються на підставі діючого Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році та мають містити:

 • перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується даними сертифікатів про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей з вказаним терміном дії), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;
 • порядок проведення конкурсного відбору, порядок коригування рейтингових списків, порядок коригування списків рекомендованих до зарахування та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;
 • перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020-2021 років для вступу на основі ПЗСО та НРК5 (відповідно до Правил прийому відповідних років);
 • перелік предметів, з яких проводяться вступні іспити для іноземців у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, освітніх програм);
 • перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • порядок і строки прийому заяв і документів;
 • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;
 • порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, строки зарахування вступників із числа іноземців, осіб без громадянства та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору;
 • порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (за потреби);
 • порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цим Порядком;
 • вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників;
 • наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, строки оприлюднення перших списків рекомендованих вступників;
 • вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала;
 • квоти для прийому за державним (регіональним) замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
 • порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до пункту 34 Порядку організації та з ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487;
 • перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Також правила прийому вишів мають визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, фахових іспитах, вступних іспитах для іноземців, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що складається акт.

Ці Правила прийому діятимуть до 31 грудня 2023 року.

умови вступу вузи України

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *