Встановлення доплат педагогам: роз’яснення МОН

постанови Кабінету Міністрів України №1391.

У листі Міністерство освіти і науки України зазначає, що постановою №1391 передбачені доплати у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) учителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, веб-сайту. Зазначені доплати встановлюються педагогічним працівникам у разі покладання на них таких обов’язків та за умови відсутності у закладі штатних посад працівників, які виконують таку роботу.

МОН України звертає увагу на те, що затверджені постановою №1391 підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплати встановлюються педагогічним працівникам, перелік посад яких затверджено постановою № 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти (пункт 2 постанови № 1391).

Натомість, відповідно до пункту 55 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102, працівникам, які відповідають за ведення діловодства та бухгалтерського обліку, зокрема у закладах загальної середньої освіти, здійснюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Ця доплата встановлюється і в тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією.

Отже, керівник закладу може встановлювати доплати за ведення діловодства та бухгалтерського обліку працівникам, які не відносяться до педагогічних працівників, керуючись Інструкцією №102.

Зазначеними вище нормативними актами з оплати праці не заборонено встановлювати доплати за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, веб-сайту декільком працівникам, на яких покладено такі обов’язки.

За наявності вакантних посад секретаря чи бухгалтера в закладі освіти, працівникам закладу, які виконують обов'язки таких працівників, встановлюються доплати за суміщення професій (посад), за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557.

Щодо встановлення працівникам у закладах освіти доплат за завідування бібліотекою (медіатекою), МОН України вказує про те, що постановою №1391 передбачено встановлення педагогічним та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, доплати за завідування бібліотекою (медіатекою) у розмірі 5-15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки).

Оскільки, як вже зазначалося вище, постанова №1391 регулює питання встановлення підвищень і доплат лише педагогічним працівникам у закладах і установах освіти, то керівник закладу може встановлювати доплату за завідування бібліотекою не педагогічним працівникам, керуючись Інструкцією №102.

Відповідно до пункту 58 Інструкції №102 доплата за завідування бібліотекою в розмірі 5-15 відсотків посадового окладу встановлюється й бібліотечним працівникам. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

Якщо у закладі освіти наявна штатна посада завідувача бібліотеки, то такому працівнику не встановлюється доплата за завідування бібліотекою, бо це його прямі обов’язки за посадою, проте може бути встановлена доплата у розмірі 5-15 відсотків посадового окладу за роботу з бібліотечним фондом підручників.

Щодо встановлення керівним працівникам у закладах освіти доплати за класне керівництво, МОН України вказує, що постановою №1391 передбачено встановлення доплати за класне керівництво у закладах освіти вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам (крім керівних). Натомість, у примітці 1 до таблиці Розмірів доплат, що затверджені постановою №1391, дозволено встановлювати доплату за класне керівництво керівним працівникам закладів освіти, які виконують викладацьку роботу в цьому закладі освіти, у разі неможливості покладання обов’язків класного керівника на іншого педагогічного працівника.

Така ж норма на сьогодні передбачена, як рекомендаційна, у Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки України і Профспілкою працівників освіти і науки України. МОН України також звертає увагу на те, що доплата за класне керівництво керівним працівникам встановлюється у виключних випадках, коли неможливо покласти обов’язки класного керівника на іншого педагогічного працівника.

До прикладу, якщо заступник директора закладу загальної середньої освіти має за основною посадою лише 0,5 ставки і одночасно відповідно до пункту 91 Інструкції №102 має навантаження вчителя початкових класів 18 годин на тиждень (основний вчитель), то у такому випадку на нього покладаються обов’язки класного керівника у цьому класі із встановленням відповідної доплати за класне керівництво.

Розмір доплати за класне керівництво не залежить від обсягу навчального навантаження вчителя, викладача чи іншого педагогічного працівника. Доплату за класне керівництво встановлюють у відсотках від тарифної ставки (посадового окладу) вчителя, викладача, педагогічного працівника.

Київської міської організації Профспілки працівників освіти.

фінансування освіти

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *