Портрет антикорупційного уповноваженого вишу

PR

до роботи важливо залучити уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції вишів, які спроможні виявити та мінімізувати корупційні ризики під час вступної кампанії. Якою є їх роль та як організувати їх роботу?

Проблеми вищої освіти в умовах воєнного стану, зокрема відтік абітурієнтів за кордон, руйнування та реорганізація деяких закладів стали додатковим підґрунтям для нових викликів, що постали перед вишами, головна мета яких – зберегти контингент талановитої молоді в Україні.

Особливості вступу 2022 року за оновленим Порядком вступу на навчання для здобуття вищої освіти спонукають представників закладів вищої освіти приділити особливу увагу дотриманню правил доброчесності під час вступної кампанії.

Саме на цьому етапі важливо залучити уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції (антикорупційних уповноважених) вишів, які спроможні виявити та мінімізувати корупційні ризики під час вступної кампанії, зокрема: забезпечити прозорість порядку та об'єктивність критеріїв оцінювання мотиваційних листів, які розробляються та затверджуються головами приймальних комісій закладу вищої освіти та потім виконуються всім складом цих комісій з числа працівників закладу.

Роль антикорупційних уповноважених надважлива і при тісній співпраці та захисті інтересів вступників і їх батьків задля уникнення корупційних ризиків впродовж усієї вступної кампанії. Сьогодні антикорупційні уповноважені – це важлива частина антикорупційної системи країни, адже на місцях сприяють запобіганню корупції. На жаль, у вищій освіті цей інститут ще не є достатньо інтегрованим в освітнє середовище.

Інститут уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції сфери вищої освіти досліджений в межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання», що реалізовувався Асоціацією юридичних клінік України спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції за підтримки Програми USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія"».

За результатами проведеного дослідження перед нами постав сучасний портрет антикорупційного уповноваженого закладу вищої освіти.

Організація роботи уповноваженого

Це посадова особа, яка працює самостійно або у межах підрозділу і відповідальна за формування та ефективність системи запобігання та виявлення корупції у кожному закладі вищої освіти, зокрема, роботу із управління корупційними ризиками.

Законодавство не вимагає проведення конкурсу на ці посади, тому призначення здійснюється згідно внутрішніх політик, з урахуванням принципу автономії закладів вищої освіти. Більшість (47,3%) уповноважених призначені на штатну посаду без проведення конкурсу, і лише 5,5% призначені на посаду за результатами конкурсного відбору.

30,9% виконують обов’язки уповноваженого на громадських засадах і 16,4% суміщають обов’язки уповноваженого з іншою посадою.

Респонденти, які працюють на умовах суміщення, найчастіше поєднують свою основну роботу з викладацькою або адміністративною (начальника юридичного відділу, юрисконсульта, а також проректора, начальника відділу кадрів, методиста, бухгалтера та ін.)

Досвід роботи та освіта

Досвід роботи на посаді уповноваженого більше 3 років має більшість – 35,5% респондентів. 66,4% уповноважених мають вищу юридичну освіту.

Професійний розвиток

Підвищують свій рівень знань 53,6% респондентів (зокрема, беруть участь у тренінгах та семінарах (42,7%), у стажуваннях чи підвищенні кваліфікації (10,9%), але 28,2% респондентів взагалі не удосконалювали свої знання.

Взаємодія з керівником закладу освіти

Незалежність у прийнятті рішень та підтримку керівництва мають у повному обсязі 77,3% респондентів і, водночас, на низьку зацікавленість керівництва в антикорупційній роботі вказало 16,4% респондентів, а 5,5% респондентів вказали, що взагалі не мають можливості приймати рішення.

ТОП причин, що перешкоджають успішній реалізації професійних завдань (на думку уповноважених):

  • відсутність спільноти антикорупційних уповноважених (84%);
  • недостатність навчальних заходів (80%);
  • відсутність досвіду та відповідної кваліфікації уповноваженого (76%).

Проблеми в роботі інституту уповноважених закладу вищої освіти:

  • низька обізнаність уповноважених щодо своїх трудових функцій;
  • низька мотивація уповноважених до самовдосконалення та підвищення кваліфікації;
  • не розвинена взаємодія уповноважених зі структурними підрозділами закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти;
  • низький рівень підготовки уповноваженим антикорупційної методичної бази для роботи на посаді;
  • необізнаність більшості учасників освітнього процесу про антикорупційну роботу та посаду і функції уповноваженого;
  • неефективна взаємодія уповноваженого закладу вищої освіти з уповноваженими підрозділами профільних міністерств, яким підпорядковані заклади вищої освіти;
  • нерозуміння цінності антикорупційної роботи керівниками закладів вищої освіти та, відповідно, низький статус цієї роботи і обізнаність учасників освітнього процесу про посаду уповноваженого з питань запобігання і виявлення корупції.

Наведені складові профайлу уповноваженого закладу вищої освіти вказали на те, що для підвищення ефективності виконання уповноваженим своїх професійних завдань, необхідно підвищення його статусу, що, у першу чергу, залежить від керівника закладу вищої освіти. Тому, за результатами дослідження проєктна команда рекомендує менеджменту українських університетів:

1) популяризувати посаду антикорупційного уповноваженого, підвищувати обізнаність студентів та працівників закладів вищої освіти щодо його статусу, функцій та можливостей. Така робота необхідна для розуміння цінності посади уповноваженого та ролі у вирішенні питань пов'язаних з запобіганням корупції у закладах вищої освіти та інтеграції уповноваженого у всі процеси закладу вищої освіти;

2) підвищувати рівень компетенції уповноважених (особливо з урахуванням, що більшість з них мають недостатньо досвіду), підтримувати їх прагнення до підвищення кваліфікації та сприяти навчанню шляхом участі у спеціалізованих тренінгах, семінарах, сертифікатних програмах або залучати тренерів та антикорупційних експертів;

3) при створенні штату уповноважених враховувати штатну чисельність працівників закладів вищої освіти та обсягу контингенту здобувачів вищої освіти (студентів), з урахуванням рекомендацій від Національного агентства з питань запобігання корупції з цього питання та підвищувати вимоги до підбору кадрів на посади уповноважених;

4) забезпечити матеріально-технічні умови для роботи уповноважених;

5) підтримувати самостійність та незалежність уповноважених при оцінці та мінімізації корупційних ризиків закладу вищої освіти, забезпечити гарантії для безперешкодного виконання уповноваженим його трудових функцій.

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *