100 українських вишів, найбільш популярних серед вступників

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до закладів вищої освіти цьогоріч подано понад 1 млн 140 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 720 792 заяв подали абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, завершено.

Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є два львівські заклади вищої освіти. Перше місце має Львівська політехніка, а на другій сходинці розташувався Львівський національний університет ім. Франка. 

Наступні три місця посіли столичні виші. Третя позиція – у Київського національного університету ім. Шевченка. Четверте місце має Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, а пʼяте – Національний авіаційний університет.

Також до двадцятки лідерів за кількістю поданих заяв увійшли заклади вищої освіти Чернівців, Івано-Франківська, Харкова, Ужгорода, Дніпра та Луцька.

100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів

№ Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв 1 Національний університет «Львівська політехніка» Львівська область 33059 2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 32308 3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ 30676 4 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ 30346 5 Національний авіаційний університет Київ 19267 6 Державний торговельно-економічний університет Київ 18009 7 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 13617 8 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Івано-Франківська область 13142 9 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київ 12959 10 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківська область 11374 11 Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ 10793 12 Київський університет імені Бориса Грінченка Київ 10695 13 Ужгородський національний університет Закарпатська область 10128 14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 9463 15 Луцький національний технічний університет Волинська область 9351 16 Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 9334 17 Український державний університет імені Михайла Драгоманова Київ 8914 18 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківська область 7782 19 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Дніпропетровська область 7661 20 Національний університет «Києво-Могилянська академія» Київ 7608 21 Західноукраїнський національний університет Тернопільська область 7220 22 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 7182 23 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ 6781 24 Хмельницький національний університет Хмельницька область 6387 25 Київський національний університет технологій та дизайну Київ 6316 26 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 5872 27 Національний лісотехнічний університет України Львівська область 5865 28 Київський національний університет будівництва і архітектури Київ 5760 29 Національний транспортний університет Київ 5594 30 Державний університет «Житомирська політехніка» Житомирська область 5545 31 Національний університет «Одеська політехніка» Одеська область 5501 32 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Полтавська область 5423 33 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Київ 5287 34 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеська область 5246 35 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 5143 36 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 5093 37 Київський національний лінгвістичний університет Київ 5013 38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 4968 39 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 4962 40 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 4555 41 Запорізький національний університет Запорізька область 4485 42 Сумський державний університет Сумська область 4474 43 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 4441 44 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінницька область 4325 45 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 4279 46 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 4257 47 Міжрегіональна Академія управління персоналом Київ 4212 48 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 4164 49 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 4103 50 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 4054 51 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 3941 52 Київський національний університет культури і мистецтв Київ 3877 53 Національний університет «Чернігівська політехніка» Чернігівська область 3777 54 Національна академія внутрішніх справ Київ 3731 55 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Тернопільська область 3684 56 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 3669 57 Львівський національний університет природокористування Львівська область 3612 58 Національний університет харчових технологій Київ 3599 59 Національний університет «Запорізька політехніка» Запорізька область 3578 60 Національний університет «Одеська юридична академія» Одеська область 3528 61 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 3377 62 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Львівська область 3339 63 Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківська область 3220 64 Львівський державний університет внутрішніх справ Львівська область 3219 65 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 3149 66 Поліський національний університет Житомирська область 2994 67 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Харківська область 2982 68 Національний університет «Острозька академія» Рівненська область 2944 69 Одеський національний морський університет Одеська область 2898 70 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Київ 2761 71 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Харківська область 2749 72 Державний університет інфраструктури та технологій Київ 2741 73 Український державний університет науки і технологій Дніпропетровська область 2737 74 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківська область 2702 75 Полтавський державний аграрний університет Полтавська область 2697 76 Сумський національний аграрний університет Сумська область 2638 77 Державний біотехнологічний університет Харківська область 2635 78 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Львівська область 2617 79 Черкаський державний технологічний університет Черкаська область 2596 80 Буковинський державний медичний університет Чернівецька область 2573 81 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська область 2562 82 Українська академія друкарства Львівська область 2537 83 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського Одеська область 2493 84 Київський університет культури Київ 2487 85 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавська область 2442 86 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганська область 2414 87 Міжнародний гуманітарний університет Одеська область 2383 88 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 2378 89 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 2365 90 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету Вінницька область 2358 91 Державний податковий університет Київська область 2342 92 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 2278 93 Одеський національний технологічний університет Одеська область 2214 94 Львівська національна академія мистецтв Львівська область 2145 95 Криворізький національний університет Дніпропетровська область 2134 96 Одеський національний економічний університет Одеська область 2121 97 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область 2100 98-99 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка Кіровоградська область 2042 98-99 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського Львівська область 2042 100 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Дніпропетровська область 2030

 

посиланням.

Нагадаємо, інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів від усіх університетів, інститутів, академій, коледжів і технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

вузи України

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *