Готуйтеся до ЗНО з хімії за тематичними добірками

Учасники ЗНО відтепер мають змогу ефективно підготуватися до тестування з хімії, скориставшись спеціальним розділом на сайті ЗНО-ОНЛАЙН, у якому всі завдання ЗНО розподілені за темами.

За допомогою сервісу можна почергово виконувати завдання за розділами чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

Обравши певний тематичний розділ, учасники зможуть перевірити свою готовність з усіх змістових блоків. Опрацювання тем допоможе швидко дізнатися, які розділи засвоєні гірше, щоб приділити їм особливу увагу впродовж підготовки до тестування.

Новий сервіс дозволяє дізнатися свій рівень підготовки, тренуватись у виконанні завдань, звіряти свої відповіді з правильними й читати коментарі до найважчих завдань.

Завдання згруповано за такими тематичними розділами:

1. Загальна хімія

1.1. Будова атома і періодична система хімічних елементів

 • Протонне число
 • Нукліди. Ізотопи
 • Кількість електронів в атомі, йоні
 • Електронна оболонка атома
 • Форми електронних орбіталей. s-, p-, d-, f-Елементи
 • Йони: катіони й аніони
 • Електронні формули атомів, йонів
 • Зовнішній енергетичний рівень атомів
 • Радіус атома. Електронегативність
 • Валентність і ступінь окиснення
 • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
 • Групи й підгрупи хімічних елементів
 • Періоди й ряди хімічних елементів

1.2. Речовина

 • Основні хімічні поняття. Речовина
 • Хімічний зв’язок. Кристалічні ґратки
 • Суміші речовин. Види сумішей
 • Розчинення. Розчинність
 • Електролітична дисоціація
 • Реакції йонного обміну
 • Йонні рівняння
 • Якісні реакції на катіони й аніони
 • Гідроліз солей

1.3. Хімічна реакція

 • Фізичні явища. Хімічні явища та рівняння. Закон збереження маси
 • Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів
 • Тепловий ефект хімічної реакції. Екзо- й ендотермічні реакції
 • Окисно-відновні реакції
 • Електрохімічні реакції
 • Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага

2. Неорганічна хімія

2.1. Метали й неметали

 • Загальні відомості про неметалічні елементи та неметали
 • Загальні відомості про металічні елементи та метали

2.2. Основні класи неорганічних сполук

 • Оксиди
 • Основи
 • Кислоти
 • Амфотерні сполуки
 • Солі
 • Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

3. Органічна хімія

3.1. Теоретичні основи органічної хімії

 • Органічні речовини: приклади, фізичні властивості
 • Гомологія
 • Ізомерія
 • Типи реакцій в органічній хімії

3.2. Вуглеводні

 • Алкани
 • Алкени
 • Алкіни
 • Ароматичні вуглеводні. Бензен
 • Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка

3.3. Оксигеновмісні органічні сполуки

 • Спирти
 • Феноли
 • Альдегіди
 • Карбонові кислоти
 • Естери
 • Жири
 • Вуглеводи

3.4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

 • Аміни
 • Амінокислоти
 • Білки. Нуклеїнові кислоти

3.5. Природні й синтетичні високомолекулярні речовини. Полімерні матеріали

 • Природні й синтетичні високомолекулярні речовини, полімерні матеріали на їхній основі

3.6. Узагальнення знань з органічної хімії

 • Характеристичні (функціональні) групи
 • Якісні реакції органічних сполук
 • Генетичні зв’язки між класами органічних сполук і з неорганічними речовинами
 • Застосування органічних сполук

4. Обчислення в хімії

4.1. Вираження кількісного складу розчину (суміші)

 • Вираження кількісного складу розчину (суміші)

4.2. Розв’язування задач за рівняннями реакцій

 • Розв’язування задач за рівняннями реакцій: неорганічні речовини
 • Розв’язування задач за рівняннями реакцій: органічні речовини
 • Розв’язування задач за рівняннями реакцій: комбіновані задачі

4.3. Розв’язування задач за формулами речовин

 • Обчислення відносної молекулярної/молярної маси речовини за її формулою
 • Обчислення відносної молекулярної/молярної маси речовини за її відносною густиною і навпаки
 • Обчислення масової частки складника в речовині
 • Обчислення кількості речовини за її масою і навпаки
 • Обчислення кількості речовини газу за його об’ємом і навпаки
 • Розв’язування задач за формулами речовин: комбіновані задачі

4.4. Розв’язування задач із визначення формул сполук

 • Визначення формули речовини за загальною формулою її гомологів
 • Визначення формули речовини: комбіновані задачі

підготовка до ЗНО
ЗНО
ЗНО хімія

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *