Організація навчання у початковій школі. Рекомендації МОН 

рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2021/22 навчальному році у початковій школі в умовах воєнного часу.

Здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану були вимушені змінити місце проживання (перебування), місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників.

Забезпечення державних гарантій в умовах воєнного стану у межах своєї компетенції здійснюють:

 • органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;
 • заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;
 • громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.

Зарахування дітей до першого класу, за потреби до другого-четвертого класів, відрахування із закладу загальної середньої освіти та переведення до наступного класу здійснюється відповідно до наказів МОН № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

Навчання учнів, що належать до групи тимчасово переміщених осіб, організовують за заявою батьків у зручний для них спосіб:

 • учень може навчатися за дистанційною формою навчання у закладі загальної середньої освіти, до якого він зарахований за основним місцем проживання;
 • учень може навчатися за дистанційною формою навчання, приєднавшись до закладу загальної середньої освіти (класу), який функціонує в Україні, незалежно від місця перебування тимчасово переміщеної особи;
 • учень може навчатися в реальному часі у закладі загальної середньої освіти, який функціонує в населеному пункті, де перебуває тимчасово переміщена особа;
 • учень може навчатися за будь-якою іншою формою навчання, що дозволена чинним законодавством.

У класах, де навчаються тимчасово переміщені учні, рекомендовано дотримуватись гнучкості в доборі навчально-методичного забезпечення освітніх програм закладів загальної середньої освіти.

Заклади загальної середньої освіти, незалежно від обраної форми навчання, мають продовжувати реалізувати ті освітні програми, які були обрані і затверджені ними на початку навчального року.

Для тимчасово переміщених учнів, які навчались за освітніми програмами, які відмінні від тієї, яку реалізують у закладі освіти, у тому числі працювали за іншими підручниками, учитель адаптує навчальний матеріал з урахуванням того, що вже опановано учнем.

З метою індивідуалізації навчання учителю рекомендовано у зручний для нього і методично доцільний спосіб визначити готовність учня до подальшого опанування освітньої програми.

Для вирішення проблеми забезпечення тимчасово переміщених учнів підручниками (за умови, якщо паперових підручників не вистачає) рекомендовано користуватися електронними версіями чинних підручників для учнів 1-4 класів, доступ до яких відкритий за покликаннями:

 • підручники для 1 класу;
 • підручники для 2 класу;
 • підручники для 3 класу;
 • підручники для 4 класу.

Дистанційне навчання учитель може здійснювати в синхронному й асинхронному режимах з використанням електронних освітніх платформ.

Учні також мають можливість дистанційно навчатись у приватних закладах освіти, які в період воєнного часу надають безкоштовно доступ до навчальних матеріалів на своїх платформах.

Для учнів, які з певних обставин не можуть долучитися до навчання під керівництвом педагогів, підготовлено Всеукраїнський єдиний розклад (https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad), у якому систематизовано навчальні загально-розвивальні матеріали для самостійного опрацювання.

Пропонуємо на уроках використовувати пізнавальні мультфільми виробництва телеканалу ПЛЮСПЛЮС про цікаві факти, досягнення, відкриття та природні ресурси України.

В умовах воєнного стану набуває особливостей психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу. Учителям початкових класів, практичним психологам, соціальним педагогам запропоновано проводити мотиваційні п’ятихвилинні «ранкові зустрічі», у тому числі психологічні хвилинки для учнів усіх вікових категорій (залежно від форми навчання онлайн чи в реальному часі).

Матеріали для таких щоденних заходів представлені у Всеукраїнському єдиному розкладі. Ними можуть скористатися усі учасники освітнього процесу, незалежно від обраної форми навчання, індивідуальні онлайн консультації тощо.

Обліковувати участь в освітньому процесі учня, який тимчасово переміщений, рекомендовано в Класному журналі того закладу загальної середньої освіти, до навчання у якому він приєднався, з поміткою «учень/учениця тимчасово переміщений/а», з подальшою передачею інформації про результати навчання за основним місцем навчання.

Особову справу на учнів, які тимчасово переміщені, доцільно формувати у тому випадку, якщо учень/учениця зараховуються на постійне навчання до закладу загальної середньої освіти.

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень мають забезпечувати надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням відомостей про внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають (перебувають) у відповідному населеному пункті; забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 232 учнів, які здобувають початкову освіту, звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

Рішення про переведення учня до наступного класу прийматиметься на засіданні педагогічної ради того закладу загальної середньої освіти, у якому здобував/ла освіту вимушено переміщений учень/учениця. Підставою для прийняття такого рішення є підсумкове оцінювання.

Визначати підсумкову оцінку за рік рекомендовано з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями, керуючись Методичними рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.07.2021 № 813).

Оцінювання має ґрунтуватися на принципах дитиноцентризму, об’єктивності, доброчесності, справедливості, неупередженості, систематичності, критеріальності, гнучкості, перспективності, диференційованості та конфіденційності, а також плановості, чіткості, прозорості, відкритості, доброзичливості.

Результати підсумкового оцінювання мають фіксуватися лише у Свідоцтві досягнень учня, оригінал якого віддають учневі/батькам, а копію прикріплюють до Особової справи. Якщо Особова справа зберігається у закладі загальної середньої освіти за основним місцем проживання, то копію Свідоцтва досягнень учня (у форматі pdf) надсилають до цього закладу.

№1/3725-22 від 29.03.22 року «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу».

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *