Вступна кампанія–2023: 10 кроків для вступу до закладу вищої освіти

зареєстровано Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти, демонстраційні варіанти тестів з семи предметів НМТ доступні на сайті ЗНО-ОНЛАЙН, а реєстрація для участі у тестуванні розпочнеться 3 квітня. Для допомоги майбутнім вступникам Міністерство освіти підготувало роз’яснення, які допоможуть взяти участь у вступній кампанії і стати студентом у 2023 році.

Електронний кабінет

Ключовий інструмент вступної кампанії 2023 року – особистий електронний кабінет вступника.

Сервіс надає можливість внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі, дистанційно.

Для підтвердження вибору місця навчання абітурієнтам 2023 року достатньо буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника.

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 1 липня 2023 року. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть до 30 листопада.

Консультаційні центри

Заклади вищої освіти створюють консультаційний центр приймальної комісії для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв.

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого вишу.

Персональні дані для реєстрації

Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ або сертифіката ЗНО або екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ чи ЄФВВ;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО чи сертифіката НМТ чи екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).

Пільги

Якщо вступник має пільги, він повинен звернутися до одного із закладів вищої освіти та надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

Як відомо, у 2023 році збережено усі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно.

Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій (ОНТ) буде визначено у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

Вступні випробування

Для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / ступеня вищої освіти молодшого бакалавра (НРК5) вступники мають скласти:

 • творчий конкурс – на мистецькі та спортивні спеціальності;
 • національний мультипредметний тест (НМТ) ー на всі інші спеціальності;
 • співбесіди та/або розгляд мотиваційних листів – під час вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій).

Творчі конкурси можна складати очно або дистанційно (за рішенням закладу освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника).

НМТ 2023 року відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: два предмети з основного блоку (українська мова, математика) та один предмет із додаткового блоку (історія України, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська за вибором учасника) мова).

НМТ буде складатися вступником протягом одного дня, загальна тривалість тестування 180 хвилин, результати будуть відомі учаснику відразу після його закінчення.

Замість результатів НМТ 2023 року, можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021 чи 2020 років.

Для громадян Республіки Польща зараховуються результати матурального іспиту з трьох предметів.

Для вступу в магістратуру на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини вступники мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ 2023 року) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ 2023 року).

Для вступу на спеціальність 061 Журналістика необхідно надати результати ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності «Журналістика»в тому ж закладі вищої освіти.

Для вступу на інші спеціальності необхідно скласти ЄВІ 2023 року та фаховий іспит.

Для вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка, відповідно до Правил прийому можуть бути використані тільки результати фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів.

Вступні випробування МТ, ЄВІ, ЄФВВ будуть проведені у два етапи:

 • основні сесії;
 • додаткові сесії.

Участь у НМТ може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася як учасник НМТ.

Реєстрація для участі в НМТ передбачає:

 • створення персонального кабінету на вебсайті УЦОЯО;
 • внесення у персональному кабінеті особистих даних та інформації щодо участі в НМТ;
 • завантаження у персональному кабінеті в електронній формі (сканкопій або фотокопій) реєстраційних документів;
 • підтвердження у персональному кабінеті бажання взяти участь у НМТ і надсилання з використанням функціоналу персонального кабінету внесеної інформації та копій документів на обробку;
 • обробку регіональним центром наданої інформації та копій документів;
 • надання учаснику НМТ можливості сформувати Сертифікат НМТ 2023 року в персональному кабінеті.

Участь у ЄВІ, ЄФВВ може взяти особа, яка має вищу освіту ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася – учасник ЄВІ, учасник ЄФВВ.

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти

Кількість заяв

Вступники 2023 року зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності за всіма джерелами фінансування та основами вступу.

З цих 20 заяв вступник може подати не більше 5 заяв на бюджет.

Конкурсний бал

Для вступу на бюджет або для переведення на такі місця вступника має набрати не менше ніж 130 балів.

Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути менше ніж 130,000 балів.

Конкурсний бал для вступу на контракт заклади вищої освіти визначають самостійно.

Конкурсний бал для вступу за всіма джерелами фінансування не може бути менше ніж:

 • 150 балів для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я;
 • 140 балів (120 балів для вступу на контракт) для спеціальностей галузей знань 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Рекомендація на навчання

У ході вступної кампанії абітурієнт має отримати рекомендацію на навчання.

Статуси заяви в особистому електронному кабінеті вступника може набувати таких значень:

 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)». Це значить, що вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних або юридичних осіб)». Це означає, що вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на контракт.

Підтвердження свого вибору в електронному кабінеті

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які одержали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), мають до 18:00 08 серпня підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

Укладення договору про навчання із закладом вищої освіти

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору про навчання в заклад вищої освіти. Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

У разі зарахування на навчання на контракт додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Приймання на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти буде проведено за власними Правилами прийому.

Міністерства освіти і науки.

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *